جدید ترین جک ها

خانه

ايميل زدن به من

جک اینترنت رایگانعکساخبارلینکستاندانلود برنامهاعضا

موزیک

 

جدید ترین جک ها  

 

يه روز یه ترکه پرتقال خونی می خوره ایدز می گیره

يه مار با جوجه تيغي ازدواج ميکنه بچه اون ها سيم خاردار ميشه

يه روز به يه لاک پشت ميگن دروغ بگو . ميگه دويدمو دويدم

يک مرده يک مار رو اذيت ميکنه ماره ميگه سسسرطان بگيري

يه روز يه نفر زنگ ميزنه مخابرات مي گه :
آقا ببخشيد , شما شماره اکبر آقا رو داريد .
تلفنچي مي گه : نه
مرد ميگه : پس لطفا يادداشت کنيد

يه روز يه لاک پشته اومد لاف بزنه گفت دويدمو دويدم
 

يه روز يه مرده ميخوره به نرده

يه روز سه تا جوجه خروس رو از مدرسه اخراج مي کنند . باباي جوجه خروسا به اولي مي گه چرا اخراجت کردند؟ مي گه يکم از پرام ريخته بود فکر کردند لختم اجراجم کردند . باباي جوجه خروسا به دومي مي گه تو رو چرا اخراج کردند؟ ميگه اخه کاکولم وفتاده بود جلوي صورتم فکر کردند راپيستام اجراجم کردند . باباي جوجه خروسا به سومي مي گه چرا اخراجت کردند ؟ ميگه اخه عکس جوجه مرغ تو کيفم بود

به يکي ميگن با ريلکس جمله بساز.ميگه:رفتيم باغ وحش با گوريل عکس انداختيم.

يه خانمه مي خواسته آمپول بزنه از آمپول هم مي ترسيده، مي ره هفتادتا دامن مي پوشه مي ره دكتر. دكتره تا مياد آمپول بزنه مي بينه دامنه، آخر سر عصباني مي گه خانم ... شما صفحه چندومه؟

يک روز مردي ميره کتاب فروشي ميگه :ببخشيد شما کتاب غضنفر دانا رو داريد فروشنده ميگه :آقا ببخشيد ما کتابهاي تخيلي نداريم.

يکي مي خواسته شير داغ بخوره گاوش رو آتيش ميزنه

يه روز به يکي ميگن حال ساده رو صرف کن.ميگه:لب

به يکي ميگن با کشور جمله بساز ميگه بچه با کش ور نرو.
 

به يکي ميگن با لجن جمله بساز ميگه همه تو ايران با من لجن

به صدام ميگن شما چه طوري در اين گير و دار فرار کرديد ؟ صدام ميگه موتور سيکلتم تلاشه

معلم : با آجر جمله بساز دانش آموز خانوم با آجر جمله نمي سازند خانه مي سازند

يارو مي خواسته خرگوش بگيره مي ره پشت درخت صدا هويج در مياره

يارو تو مستراح داشته زور ميزده يكدفعه موبايلش زنگ ميزنه مي گه اهم

يه يارو كرد بوده خودشو از پشت بوم ميندازه پايين ولي نمي ميره

 

يکي خوابش سنگين مي شه تختش ميشکنه.
از خواب ميپره دستش ميشکنه.
فرداش از مرحله پرت مي شه پاش هم ميشکنه.
ميزنه به سرش سرش هم ميشکنه
 
الهي شکر که شديم ترک نشديم فارس که به هاپ هاپ بگيم پارس
 
روز قيامت خدا به مردا مي گه :اونايي که تو دنيا زن ذليل بودن سمت چپ بقيه سمت راست.
همه مردا بدو بدو مي رن سمت چپ جز يکي.
خدا مي گه يني چي چرا تو مثل بقيه نبودي؟
اين همه مرد و اونوقت تو....
مرد مي گه :خانوومم گفته اين جا واستم!
 
يه بار يه ماري با يه جوجه تيغي ازدواج ميکنن بچه شون ميشه سيم خاردار
 
دخو يک مثنوي هفت جلدي مي نويسه به نام فرهاد و خسرو
 
يکبار يک مرد با عجله خودش رو به بم مي رسونه بعد يک متر به خودش مي بنده و وارد يک گودال ميشه همه ازش مي پرسند چه کار داري مي کني ميگه مي خوام ببينم عمق فاجعه چقدر است.
 
يه مرد با يه متر مي ره بم مي گه مي خوام عمق فاجعه رو حساب کنم
!
به يکي ميگن نظرت درباره ازدواج چيه؟
ميگه اگه از دم قسط بشه خوبه.با چک کارمندي.

 
به يکي ميگن :نظرت درباره نوشابه چيه؟
ميگه:نوشابه هم اب داره هم گاز داره ولي حيف برق نداره
.
به يکي ميگن:نظرت درباره خليج فارس چيه؟
ميگه:خيلي خوبه ولي بايد اسفالت بشه.

 
پسره به باباش ميگه:بابا ميخوام برم دانشگاه نظرت چيه؟
باباهه ميگهبابا اگه به درست لطمه وارد نميشه برو
 
يه روز يه نخودِ مي رسه به يه کشمشِ، کشمشِ ميگه قربونه اون چاک ِ ... نَت. نخودِ ميگه از بس اين حرفارو زدي که چوب توي ...نَت کردن
 

به يکي کارت تلفن ميدن . کارت پرس ميزنه.


يکي خودکارش تموم ميشه.ترک تحصيل ميکنه.


به يکي ميگن:اگه دنيا رو بهت بدن چيکار ميکني؟گفت:ميفروشمش ميرم اروپا.

يک رو. به ۱ نفر ميگن با شيشه جمله بساز
ميگه ساعت شيشه

يه روز به يك اسكلت مي گن دروغ بگو مي گه :
تپلوام تپولو صورتم مثل هلو

عروسه ميره گل بچينه , شهرداري ميگيرتش.

از سه نفر پرسيدند: شماها كي بدنيا اومده ايد؟
اولي: نيمه اول سال
دومي: نيمه دوم سال
سومي: در وقت اضافه.!!!!

يك روز به يك جواني مي گويند :
آقاي محترم جلوي پمپ بنزين سيگار نكش.
جوان جواب مي ده : برو ببينم من جلوي بابام هم سيگار مي كشم.!!!

يه روز قوچعلي و يه تهروني و يه اصفهوني ميخوان برن پيك نيك قوچعلي ميگه: ناهار رو من ميارم
تهرونيه ميگه : نوشابه هم رو من ميارم
اصفهونيه ميگه : منم دادشيمو ميارم!!!

سه نفر رفته بودن ايستگاه راه‌آهن، تا ميرسن تو يهو قطار حركت ميكنه،
اينها هم ميگذارن دنبال قطار حالا ندو كي بدو! خلاصه بعد از هزار بدبختي،
يكيشون ميرسه به قطار و ميپره بالا و دستشو دراز ميكنه دومي رو هم سوار ميكنه، ولي سومي بندة خدا هرچي ميدوه نميرسه.
خلاصه خسته و كوفته برميگرده تو ايستگاه، يك بابايي بهش ميگه:
آقاجان چرا اينقدر خودتونو خسته كرديد؟
قطار بعدي نيم ساعت ديگه حركت ميكنه، واميستاديد با اون ميرفتيد.
اون نفس زنان ميگه: ايلده منم نميدونم! والله من فقط قرار بود برم، اون دوتا رفيقام اومده بودن بدرقم!!!

فيله و مورچه هه باهم ازدواج ميكنن
فيله ميميره مورچه هه ميگه:

بدبخت شدم حالا بايد تا آخر عمر براش قبر بكنم !!

احساسات متضاد به چي ميگن؟

به وقتي كه مادر زنتون روي ماشين آخرين سيستمتون سقوط ميكنه!

جک های جدید تر ..............::::::::::::::::::::::::::::: انشاالله بعده ها:::::::::::::::::::::::::::::...............

IranJavaScript.com